top of page

เกี่ยวกับไทยออสนอร์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ ด้วยนวัตกรรมและการบริการที่ยอดเยี่ยม

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 ในฐานะบริษัทผู้ผลิตคอยล์คุณภาพทุกประเภท เริ่มธุรกิจจากการผลิตอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger) ให้แก่บริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำของประเทศไทย จุดกำเนิดของบริษัทเริ่มต้นจาก บริษัท อ่างทองสากล จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าระบบทำความเย็นรายแรกๆ ของประเทศไทย ตระหนักถึงความต้องการคอยล์คุณภาพสูงของลูกค้าในตลาด ตลอดจนต้องการรองรับการเติบโตของตลาดสินค้าเครื่องปรับอากาศ จึงได้ก่อตั้ง บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด เพื่อผลิตคอยล์ และอะไหล่ระบบปรับอากาศและทำความเย็น ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทย

 

จากความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทำให้บริษัทต้องเพิ่มกำลังการผลิต  ในปี พ.ศ. 2533 จึงได้ย้ายโรงงานไปยังที่ตั้งใหม่ในพื้นที่มีนบุรี ช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มเครื่องจักร เพื่อขยายขีดความสามารถในการผลิตได้มากขึ้นทั้งสายการผลิตคอยล์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่นๆ เช่น คอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing unit) แอร์คูลคอนเดนเซอร์ (Air-cooled condenser) และยูนิตคูลเลอร์ (Unit cooler) เป็นต้น รวมถึงทำให้มีสภาพแวดล้อมการผลิตที่ดีนำไปสู่การควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้น

ปี พ.ศ. 2542 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001  ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานคุณภาพในการออกแบบ/พัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการ

ปี พ.ศ. 2550 บริษัทเริ่มการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ Coolscape ซึ่งเป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ออกแบบโดยใช้มาตรฐานสากล และผลิตภายใต้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

 

และในปัจจุบันบริษัทมีฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เชี่ยวชาญสามารถออกแบบคอยล์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วยวัตถุดิบ อุปกรณ์ที่เหมาะสม รูปแบบ และการเคลือบพื้นผิวตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

website_icon-68.png

ปี พ.ศ. 2520

ก่อตั้งโรงงานแห่งแรกโดย คุณพิพัฒน์ รุ่งโรจน์ ด้วยการปรึกษากับเพื่อนในแวดวงธุรกิจชาวออสเตรเลียและนอร์เวย์ ดำเนินกิจการผลิตคอยล์คุณภาพทุกประเภท โดยเริ่มธุรกิจจากการผลิตอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนให้แก่บริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำของประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2521

เริ่มการส่งออกไปต่างประเทศยังประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

ปี พ.ศ. 2528

website_icon-67.png

เริ่มการผลิต Distributor (หัวจ่ายน้ำยาเครื่องทำความเย็น) ที่ตรงตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2533

ได้เพิ่มศักยภาพการผลิต และย้ายที่ตั้งโรงงานมาที่ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี บนเนื้อที่ 50 ไร่ มีพื้นที่การผลิตกว่า 7,200 ตารางเมตร เพิ่มผลิตภัณฑ์จากคอยล์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่นๆ เช่น แผงร้อน คอนเดนซิ่งยูนิต แอร์คูลคอนเดนเซอร์ และ ยูนิตคูลเลอร์

ปี พ.ศ. 2537

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 ด้านการผลิต ติดตั้งและบริการ

ปี พ.ศ. 2539

ขยายพื้นที่การผลิตเป็นมากกว่า 15,000 ตารางเมตร

ปี พ.ศ. 2542

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งเพิ่มเติมด้านการออกแบบ และระบบการจัดการทั้งหมด

ปี พ.ศ. 2550

พัฒนาและผลิตคอนเดนเซอร์ คอนเดนซิ่งยูนิต ภายใต้แบรนด์ Coolscape พร้อมเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และยกระดับมาตรฐานสินค้าเทียบเท่าระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

coolscape logo_SMALL.png

ปี พ.ศ. 2551

รับมอบเกียรติบัตรโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม บรรลุผลสำเร็จดีเด่น

โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ปี พ.ศ. 2554

เริ่มการออกแบบด้วยโปรแกรม 3D 

ปี พ.ศ. 2561

website_icon-65.png

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพที่เพิ่มการควบคุมและป้องกันปัญหา เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและบริการอย่างสูงสุด

ปี พ.ศ. 2562

ได้รับเกียรติบัตรการดำเนินการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ระดับทอง โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

bottom of page