top of page

ร่วมงานกับเรา

หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมและตรวจสอบการวางแผนผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ตรวจสอบกำลังการผลิต และวัตถุดิบ เพื่อกำหนดการส่งมอบ

 3. ติดตามผลการผลิตประจำวันเปรียบเทียบกับแผน และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม

 4. ประสานงานลูกค้า และตอบคำถามเรื่องเทคนิคและการส่งมอบ

 5. วิเคราะห์แผนการผลิตพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการวางแผน

 6. กำหนด KPI ฝ่ายวางแผน พร้อมวิเคราะห์สาเหตุในกรณีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 7. จัดทำรายงานสรุปเป้าหมายฝ่ายวางแผนการผลิตประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุไม่เกิน 40 ปี

 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ , การจัดการอุตสาหกรรม , ปริญญาโท สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 3. มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าการวางแผนการผลิต อย่างน้อย 5 ปี สามารถวางแผนการผลิต และวางแผนวัตถุดิบได้

 4. มีความเข้าใจในระบบ ERP และสามารถใช้โปรแกรมได้ดี

 5. สามารถใช้โปรแกรม Excel , Formula และ Pivot Table ได้

 6. หากสามารถใช้โปรแกรม AXAPTA ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รองหัวหน้าแผนกในสายการผลิต

รับสมัครด่วน

รายละเอียดงาน

​เตรียมปัจจัยการผลิตที่ได้รับมอบหมายและติดตามแผนงานผลิต - ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและสิ่งผิดปกติในปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต และป้องกัน/ปรับปรุง ขบวนการผลิต ให้ตรงตามความต้องการเป้าหมายและแผนการผลิต - สื่อสารและรายงานข้อมูลต่างๆ ตามระบบคุณภาพ ** ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี

 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาอุตสาหการการผลิต,วิศวกรเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องงานอุตสาหกรรม

 3. หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมงานผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่าง1/ผู้คุมงาน ในสายการผลิต

รับสมัครด่วน

รายละเอียดงาน

ควบคุมงานและเครื่องจักรในไลน์ผลิต ระบบเครื่องทำความเย็นหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 19 - 28 ปี

 2. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม, ช่างเชื่อม,ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปี

 4. มีทักษะด้านช่าง

 5. ช่าง 1 มีประสบการณ์ทำงานดูแลเครื่องจักรในไลน์ผลิตอย่างน้อย 6 เดือน

 6. ผู้คุมงาน มีประสบการณ์ทำงานในระดับลีดเดอร์ในไลน์ผลิตอย่างน้อย 6 เดือน

 7. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2. ค่าครองชีพ

3. เครื่องแบบพนักงาน

4. อาหารกลางวัน, เบี้ยเลี้ยง O.T, เบี้ยเลี้ยงอาหาร

5. รถรับส่งพนักงาน

6. หอพักพนักงาน

7. ค่าล่วงเวลา และ ค่าเบี้ยขยัน

8. ตรวจสุขภาพประจำปี

9. งานเลี้ยงประจำปีของบริษัทฯ

10. โบนัส

ติดต่อ

คุณธิติมา อ่วมชม

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด

268 ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

โทรศัพท์ : 02-543-8195-9

คุณปานจิตร์ ฝูงพิทักษ์

บริษัท อ่างทองสากล จำกัด

519 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 02-543-8195-9

bottom of page