พิธีมอบรางวัลผลงานให้กับพนักงาน เนื่องในโอกาสดำเนินกิจการครบรอบ 40 ปี บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด จัดงานทำบุญประจำปี และพิธีมอบรางวัลผลงานให้กับพนักงาน เนื่องในโอกาสดำเนินกิจการครบรอบ 40 ปี เพื่อแสดงการขอบคุณและยกย่องพนักงานที่ได้มานะอุตสาหะในการทำงาน เพื่อความสำเร็จขององค์กรตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

Copyright © 2020 Thai Ausnor Co., Ltd.