top of page

Unit Cooler

ชุดคอยล์เย็น (Unit Cooler) สำหรับห้อง Blast chill ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วยการลดอุณหภูมิอาหารจากประมาณ 85 องศา ให้เหลือเพียง 20-25 องศา ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

- ทีมวิศวกรออกแบบ พร้อมทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยให้ออกแบบคอยล์และผลิตภัณฑ์ในระบบทำความเย็นต่างๆ ได้เหมาะสมกับการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ผลิตและประกอบโดยเครื่องจักรทันสมัยและทีมช่างที่เชี่ยวชาญ ภายใต้มาตรฐาน ISO9001:2015

- โรงงานได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตและส่งออกคอยล์ให้แก่บริษัทชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก

bottom of page